Artikel 1 – Uitlenen

Ieder volwassen lid van de bibliotheek kan een e-reader uitlenen.

Je ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat, met een beschermhoes. Uitlenen gebeurt steeds aan de balie.

Bij elke uitlening onderteken je samen met een bibliotheekmedewerker een kopie van dit uitleenreglement e-readers.

Behandel de e-reader met zorg en leen ze niet uit aan derden.

Artikel 2 – Inleveren

Een e-reader inleveren kan enkel aan de balie of via de afhaaldienst, nooit in de inleverbus of aan een zelfscanbalie.

Artikel 3 – Uitleentermijn

Je kan een e-reader uitlenen voor vier weken. Deze uitleenperiode is niet verlengbaar.

Artikel 4 – Gebruik

Gebruik de geleende e-reader enkel voor het lezen van e-boeken die door het bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst.

E-boeken kopiëren, verwijderen en/of toevoegen is niet toegestaan.

Artikel 5 – Begeleiding

Bij een eerste uitlening of op verzoek krijgt je een korte uitleg bij de werking van de e-reader van een bibliotheekmedewerker.

Artikel 6 – Tarieven

Het uitlenen van e-readers en e-boeken is gratis.

Bij te laat terugbrengen wordt 0.10 euro telaatgeld per e-reader en per e-boek per dag aangerekend.

Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of de beschermhoes wordt de werkelijke waarde van deze materialen aan de lener aangerekend.

Artikel 7 – Reglement

Op vraag krijg je een kopie van dit uitleenreglement e-readers.