Gedichtenwedstrijd Vlaams-Brabant: dichters gezocht!

De poëziewedstrijd voor kinderen, jongeren en volwassenen uit Vlaams-Brabant wordt geopend op 1 oktober 2021. Vanaf dan kun je weer gedichten indienen, tot en met 31 december 2021. Het thema is 'Dromen'.

Gedichtenwedstrijd Dromen

Hoe doe je mee?

Schrijf een gedicht van maximum een bladzijde (A4-formaat) lang. Als volwassene kan je meedoen in het Nederlands of in je moedertaal. Dien je gedicht in via mail naar bibliotheek@rotselaar.be met als onderwerp ‘Gedichtenwedstrijd’. Je mag je gedicht ook gaan afgeven in de bibliotheek. Vergeet niet je voornaam, naam, schuilnaam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Dank om het volledige reglement te lezen.

In januari worden de gedichten anoniem beoordeeld en worden er per leeftijdscategorie drie winnaars gekozen. Zij worden op de prijsuitreiking op zaterdag 29 januari 2022 in GC ‘de Mena’ in Rotselaar in de bloemetjes gezet. De gedichten worden tentoongesteld in de bibliotheek. 

Organisatie

De Gedichtenwedstrijd Vlaams-Brabant wordt georganiseerd door Davidsfonds Rotselaar in samenwerking met Bibliotheek Rotselaar.

Reglement

$1. Het Davidsfonds Rotselaar en de bibliotheek van Rotselaar organiseren een poëziewedstrijd voor kinderen, jongeren en volwassenen uit de provincie VlaamsBrabant. Gedichten kunnen ingezonden worden vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

$2. De gedichtenwedstrijd telt volgens leeftijd vier categorieën.

1. De wedstrijd voor kinderen is bedoeld voor de kinderen die in het vijfde en zesde leerjaar zitten of tien tot en met twaalf jaar oud zijn.

2. De jongerenwedstrijd staat open voor alle jongeren die in het lager secundair onderwijs zitten of dertien tot en met vijftien jaar oud zijn.

3. De jongvolwassenenwedstrijd staat open voor alle jongeren die in het hoger secundair onderwijs zitten of zestien tot en met achttien jaar oud zijn.

4. Aan de volwassenenwedstrijd kan iedereen deelnemen die ouder is dan achttien jaar en in de provincie Vlaams-Brabant woont. De organisatoren en juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de gedichtenwedstrijd. Anderstaligen mogen deelnemen met een gedicht in hun eigen moedertaal.

$3. Het thema van de wedstrijd is ‘Dromen”. De inzending moet passen in dit thema.

$4. Het gedicht is getypt op A4-formaat en mag niet langer dan één bladzijde zijn in Word of PDF. Voor de kinderen-, jongeren- en jongvolwassenenwedstrijd moet het gedicht in het Nederlands geschreven zijn. Voor de volwassenenwedstrijd mogen ook anderstalige gedichten deelnemen. De ingezonden gedichten van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen mogen enkel een schuilnaam vermelden.

$5. Je kan deelnemen door je gedicht als bijlage te e-mailen naar bibliotheek@rotselaar.be. In je e-mail vermeld je de titel van het gedicht, de gebruikte schuilnaam, je voornaam, naam, volledig adres, geboortejaar, e-mailadres en gsm- of telefoonnummer. Indien je er voor kiest om je gedicht per brief op te sturen naar Bibliotheek Rotselaar, gedichtenwedstrijd, Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar, mag het A4 blad met je gedicht enkel de schuilnaam vermelden en moeten de hierboven opgesomde gegevens op een apart blad staan. Je mag natuurlijk ook deze brief tijdens de openingsuren aan de balie van de bibliotheek afgeven. Voor de ingezonden gedichten van de kinderen mag op de voorkant van het A4-blad enkel het gedicht staan en op de achterkant de voornaam en naam, volledig adres en gsm- of telefoonnummer en e-mailadres) en geboortedatum van de deelnemer.

$6. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op Gedichtendag, zaterdag 29 januari 2022 op Verdiep 2 van de Mena, Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar, met tentoonstelling van een selectie van de beste gedichten in elke categorie en het voordragen van de winnende inzendingen.

$7. Elke deelnemer mag slechts één gedicht inzenden. Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, niet op het internet of in gedrukte vorm. De gedichten mogen op de dag van de prijsuitreiking, 29 januari 2022, niet bekroond zijn geweest in andere wedstrijden. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

$8. Laureaten, eervol vermelde deelnemers en deelnemende scholen worden persoonlijk via e-mail uitgenodigd voor de prijsuitreiking. In elke categorie worden winnaars gekozen die tijdens de prijsuitreiking op 29 januari 2022 een welverdiende prijs ontvangen. Er worden geen prijzen nagezonden naar laureaten die niet aanwezig kunnen zijn. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisator vrijelijk, mits naamvermelding, maar zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten (bv. opname in een gelegenheidspublicatie).

Veel succes!