Gebruikersreglement Bibliotheeknet Vlaams-Brabant dat van toepassing is sinds april 2014

Algemeen

Artikel 1 – Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.

Artikel 2 – Inschrijving

Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheid

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 4 – Auteursrechten

De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

 Artikel 5 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden

Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.

Specifiek voor bibliotheeknet Vlaams-Brabant

Artikel 7 – Aantal documenten per keer

Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.

Artikel 8 – Uitleentermijn en verlengen

Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.

Artikel 9 – Overschrijden uitleentermijn

Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend. 

Artikel 10 – Reserveren

De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt.

Artikel 11 – Lidmaatschap en tarieven

Voor de inwoners van de gemeente is het lidmaatschap gratis. Voor niet-inwoners vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend. Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.

Specifiek voor onze bibliotheek

Artikel 12 – Lidkaart

Zonder lidkaart worden geen uitleningen toegestaan.

Artikel 13 – Tijdschriften, kranten en leeszaalwerken

Het laatste nummer van de tijdschriften kan enkel in de bibliotheek geraadpleegd worden. Tijdschriften kunnen niet verlengd worden. In de bibliotheek mag de studiesfeer niet worden verstoord.

De referentiewerken, kranten en documentatiemappen kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. Wie voor studiedoeleinden over zelf meegebrachte werken wenst te beschikken, toont deze aan het personeel, zowel bij het betreden als bij het verlaten van de bibliotheek.

Artikel 14 – Internet

In de bibliotheek is gratis Internet ter beschikking. Leners kunnen maximum een half uur gebruik maken van deze dienst, tenzij er niemand staat te wachten. Het afdrukken van die informatie gebeurt tegen betaling van een vergoeding.

Artikel 15 – Schade

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten of schade aan afspeelapparatuur van de lener door het gebruik van ontleende materialen.

Artikel 16 – Begeleiding

Het personeel van de bibliotheek staat ter beschikking van de bezoekers voor informatie, begeleiding en hulp.

Ook voor het opstarten en het gebruik van de pc’s kan men een beroep doen op bibliotheekmedewerkers. Het bibliotheekpersoneel is niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet en andere elektronische bronnen.

Artikel 17 – Bijzondere bepalingen

Aan personen zonder domicilie in België zal bij de inschrijving een waarborgsom van 13 euro worden gevraagd. Die waarborg wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

Bibliotheekleden via de boekendienst aan huis, klassen, rusthuizen en andere groepen gebruikers betalen geen lidgeld of maningsgeld. De andere tarieven zijn wel van toepassing.

In de bibliotheek is het verboden te roken.

Het is verboden om in boeken en documenten van de bibliotheek aantekeningen te maken, ook niet met potlood.

Bij verlies of beschadiging van een werk
wordt hiervoor de kostprijs van vervanging aangerekend. Bij elke vergoeding van verloren of beschadigde werken wordt aan de bibliotheekgebruiker een ontvangstbewijs overhandigd.

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2014.

Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 18 maart 2014.

Opgelet: niet alle Vlaams-Brabantse bibliotheken nemen deel aan het bibliotheeknet en/of onderschrijven dit gebruikersreglement.

Vlaams-Brabantse bibliotheken die deelnemen aan het bibliotheeknet 

In deze bibliotheken kan je dezelfde bibliotheekkaart gebruiken:

 • Asse 
 • Beersel
 • Bertem
 • Bierbeek
 • Diest 
 • Dilbeek 
 • Galmaarden   
 • Geetbets 
 • Glabbeek 
 • Gooik 
 • Grimbergen 
 • Halle 
 • Herent 
 • Herne 
 • Huldenberg 
 • Kapelle-op-den-Bos
 • Keerbergen   
 • Kortenaken 
 • Kortenberg    
 • Lennik   
 • Leuven
 • Linter 
 • Londerzeel 
 • Machelen 
 • Meise 
 • Merchtem 
 • Opwijk 
 • Oud-Heverlee 
 • Pepingen 
 • Roosdaal 
 • Rotselaar 
 • Sint-Genesius-Rode
 • Sint-Pieters-Leeuw 
 • Ternat 
 • Tielt-Winge 
 • Vilvoorde
 • Wemmel 
 • Zaventem 
 • Zemst
 • Zoutleeuw 

Tarieven

Kassa

Tarieven

Tarieven